Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Добре дошли в Интернет страницата на Мини Марица изток ЕАД

   

“Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, експлоатира “Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на Република България.

 

Ние си поставяме високи цели и подхождаме отговорно и професионално към тяхното реализиране. Знаем какво е нашето значение за страната и региона и това ни дава самочувствие. Следваме неотклонно амбицията да бъдем европейското лице на българския въгледобив.

 

         Нашата мисия: 

Да бъдем гарант за енергийната независимост на        Република България, като  добиваме въглищата от Източномаришкото находище

 

Дружеството съществува за да работи в полза на обществото, като е в основата на процеса за производство на електроенергия от собствени енергоизточници и така гарантира енергийната независимост на страната и националната сигурност.

 

Нашата визия:

Да бъдем европейското лице на българския въгледобив

 

Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2007г. в Дружеството са разработени, внедрени и сертифицирани:

       - Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000

       - Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:1999

      - Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2004

    

    Внедрената Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси SAP-R/3 в Дружеството, осигурява ефективен мениджмънт на процесите.

 

   Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа, ние градим фирмена култура и имидж на Дружеството и желаем да бъдем разпознавани в обществото като компания, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и компания на корпоративната социална отговорност

 

Нашата цел: 

Да осигурим ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да задоволим техните потребности

 

Стратегията, с която осъществяваме нашата цел, се състои от отделни тактически цели, които в своята комплексност и съгласуваност ни осигуряват нейното изпълнение:

 

·       въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация;

·        разработване и реализиране  на високотехнологични минни решения;

·        високо професионално ниво на кадрите на всички нива;

·       финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционна дейност на Дружеството, съобразно Бизнес-плана;

·        въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и др.

 

Годишен отчет за 2012 г.

 

Годишен отчет за 2011 г. 

 

Годишен отчет за 2010 г.

 

Новини и Събития

50 години рудник "Трояново-3"

Официалната церемония за юбилея се състоя на открита площадка в Рудник „Трояново-3” в часа, в който преди 50 години на 24 март е направена първата копка на рудника.

още

Прессъобщения

Над 7 милиона тона въглища през първото тримесечие

Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив у нас добиха над 7 243 000 тона въглища през първите три месеца на годината. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса са добити над 1 359 000 тона въглища повече, в сравнение със същия период на миналата  година, въпреки топлата зима.

още

Mag Studio Copyright © 2014   Мини Марица изток ЕАД