Енергийна независимост и национална сигурност

 

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2024 година 09ФЕВ Период на провеждане Клон Професия Необходимо образование и квалификации Специалности Забележка Март 2024 Рудник „Трояново-1“ Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с. завършено средно образование и Свидетелство за...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2023 г. 09ФЕВ Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение качеството се осигурява чрез управление на процеса на развитие, основан на...

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ КУРСОВЕ В ЦПО КЪМ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, ГР. РАДНЕВО ЗА 2023 ГОДИНА 09ФЕВ ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево за 2023 година   Период на провеждане Клон Професия Необходимо образование и квалификации Специалности Забележка Март 2023 Рудник „Трояново-1“ Оператор на...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2022 г. 09ФЕВ За 2022 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,50от максимално възможни 100, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато...

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево за 2022 година 09ФЕВ

Резултати от проведеното самооценяване на качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2021 г. 08ФЕВ За 2021 година резултатът от проведеното самооценяване е общ брой точки - 79,50, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „Мини Марица-Изток“ ЕАД, като ДОБРО, т.е.  постигнато трето ниво от възможните...

КУРСОВЕ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРЕЗ ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г. 21СЕП През второто полугодие на  2021 година, предстои организиране на следните курсове:   Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ Водач на електрокар и мотокар Входно ниво на кандидатите:...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2020 г. 20СЕП За 2020 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 78,40, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2019 г. 11МАР   За 2019 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,37, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от...

Курсове, които се организират през второ полугодие на 2019г. 14АВГ През второто полугодие на  2019 година, предстои организиране на следните курсове:  Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ Водач на електрокар и мотокар Входно ниво на кандидатите:...

Резултати от проведеното самооценяване по качеството за 2018г. 18АПР За 2018 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 81,20, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири. За 2019...

Курсове организирани през първото полугодие на 2019 година 18АПР През първото полугодие на  2019 година предстои организиране на следните курсове:   Минен техник спец. Добивни и строителни минни технологии Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование. * Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен...

Резултати от проведеното самооценяване за качеството за 2017 г. 25ЯНУ За 2017 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 86,55, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е постигнато трето ниво от възможните четири. За 2018 година комисията по осигуряване на...

Курсове, организирани през първото полугодие на 2018 г. 23ЯНУ Актуална информация за организираните курсове в първото полугодие на 2018 г.  Минен техник спец. Добивни и строителни минни технологии Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование. * Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и...

Курсове, организирани до края на 2017 г. 19ЮНИ До края на 2017 година предстои организиране на следните курсове: Оператор на пулт за управление и свръзка Входно ниво:Завършено средно специално образование (или IIIта квалификационна степен), завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от...

Курсове, организирани през първото полугодие на 2017 г. 22ЯНУ През първото полугодие на 2017 г. предстои организиране на следните курсове:  Машинен техник, спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството• Минен техникспец. Добивни и строителни минни технологииВходното ниво на кандидатите: завършено...

Качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица-изток” 18ЯНУ ЦПО „Марица-изток” разработи вътрешната си система за осигуряване на качеството при условия и ред, определени  в „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015г. за осигуряването на качеството на професионалното образование и обучение”.Вътрешната система за осигуряване на...

Курсове, организирани до края на 2016 г. 01ЮНИ До края на 2016 г. предстои организирането на следните курсове: Машинист на разтоварна стрела; Оператор на пулт за управление и свръзка; Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна...