Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

23АПР Обяви за работа Обява за работа в Рудник "Трояново-Север" obiavar2042019page1 obiavar2042019page2

18АПР Курсове организирани през първото полугодие на 2019... През първото полугодие на  2019 година предстои организиране на следните...

18АПР Резултати от проведеното самооценяване по качеството... За 2018 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 81,20, което определя...

04АПР Обява за отдаване под наем на поземлен имот за... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на...

04АПР Обява за отдаване под наем на поземлен имот за... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на...

Карта на комплекса