Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

08ДЕК Обява за Решение на МОСВ за преценяване на... Обява на решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на...

25НОЕ Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с.... На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД,...

23НОЕ Обява за отдаване под наем на поземлен имот за... На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД,...

23НОЕ Обява за отдаване под наем на поземлен имот за... На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД,...

21НОЕ Обява за работа Обява за работа - Камериер

Карта на комплекса