Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

16АПР Обява за работа Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД търси да преназначи/назначи...

10АПР Обява за продажба на недвижим имот, обект за стопанска... „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основаниеРешение на Съвета на...

02АПР Обяви за работа в рудник "Трояново-3" "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-3" обявява свободни работни...

02АПР Обяви за работа в рудник "Трояново-1" "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-1" обявява свободни работни...

19МАР Предоставяне на Единния европейски документ за... Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4...

Карта на комплекса