Eвропейското лице на българския въгледобив

 

Информационен център

30ЮЛИ „Мини Марица-изток“ подава въглища по график Вчера в „Мини Марица-изток” ЕАД системата за наблюдение на технологичните...

29ЮЛИ Утвърден протокол от работата на комисията по... Протокол от работата на комисията

28ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ... „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на...

27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ... „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на...

24ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ... „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на...

Карта на комплекса