Eвропейското лице на българския въгледобив

 

Информационен център

29МАЙ Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем... О Б Я В Л Е Н И Е„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на...

21МАЙ Обявление за провеждане на тръжна процедура -... ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО   На основание...

15МАЙ Студенти по геодезия на практика в "Мини Марица-изток"  „Мини Марица-изток” ЕАД осигури двудневна учебна практика на студенти...

04МАЙ „Мини Марица-изток” ЕАД се включва в Третата... С решение на Съвета на директорите „Мини Марица-изток” ЕАД се включи в...

28АПР „Мини Марица-изток” ЕАД отбелязва 28 април      Ръководители от управлението и трите рудника, синдикалисти,...

Карта на комплекса