Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

01СЕП Обява за отдаване под наем на части от поземлени... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета...

01СЕП Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот,... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета...

14АВГ Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с....   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на...

07АВГ Обявление за търг за продажба на автомобил „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основание Решение на Съвета на...

27ЮЛИ Уведомление за изграждане на тръбни кладенци Уведомление за изграждане на тръбни кладенци В изпълнение на задълженията ни по...

Карта на комплекса