Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

14АВГ Курсове, които се организират през второ полугодие на... През второто полугодие на  2019 година, предстои организиране на следните...

01АВГ „Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за... „Мини Марица-изток“ ЕАД партнира на две професионални гимназии в област...

29ЮЛИ Близо 1800 души получиха квалификация за първото... Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019...

23ЮЛИ АНДОН АНДОНОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ... Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов е...

11ЮНИ Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на...

Карта на комплекса