Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

14АВГ Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с....   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на...

07АВГ Обявление за търг за продажба на автомобил „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основание Решение на Съвета на...

27ЮЛИ Уведомление за изграждане на тръбни кладенци Уведомление за изграждане на тръбни кладенци В изпълнение на задълженията ни по...

13ЮЛИ Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на...

03ЮЛИ Две високи отличия за „Мини Марица-изток“ ЕАД и Андон... Международният енергиен форум организиран от Научно-техническия съюз на...

Карта на комплекса